سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) و سنجش از دور(RS)

برنامه نویسی GIS ، شبکه GIS ، پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای، هواشناسی ماهواره ای، تولید نقشه، نقشه UTM

سامانه جغرافیایی پارک ها و فضای سیز شهری
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢   کلمات کلیدی: سامانه جغرافیایی پارک ها و فضای سبز شهری ،مدیریت پارک ها ،فضای سبز ،مناقصات
درباره نرم افزار:
 
Òمدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور پارک‎‌ها و فضا‌های سبز شهری
Òارائه اطلاعات مکانی و غیر مکانی کل پارک‌ها و فضاهای سبز شهری  و نمایش جزئیات آن
Òمحاسبه و برآورد کلیه هزینه های نگه داری پارک‌ها و فضاهای سبز شهری
Òارائه کامل مناقصات به صورت  الکترونیکی و اینترنتی
Òقابلیت تنظیم و ارسال اسناد مناقصه به پیمانکاران به صورت اینترنتی و دریافت برگه پیشنهاد پیمانکار به صورت اینترنتی
Òارائه گزارش روزانه فعالیت‌های انجام گرفته ( آبیاری ، چمن زنی، گلکاری، چمن کاری و غیره ) و نمایش نقشه مکانی آن و محاسبه هزینه روزانه پارک‌ها  و فضاهای سبز شهری
ارائه گزارش فعالیت‌های انجام گرفته توسط پیمانکار به صورت ماهانه و سالانه
Òنظارت کامل بر  فعالیت های پیمانکاران
Òثبت و به روزرسانی  اطلاعات پیمانکاران به صورت  حضوری  و اینترنتی
Òارائه اطلاعات کلیه پیمانکاران فعال در عرصه فضاهای سبز شهری
Ò مدیریت گردشگری در شهر، با ارائه اطلاعات جامع پارک‌ها و فضاهای سبز شهری به شهروندان
Ò قابلیت چاپ اطلاعات هر بخش از نرم افزار
Òقابلیت ارائه بصورت شبکه ،  (offline) Desktop و تحت وب (online)
Òقابلیت فراخوانی از پایگاه داده  SQL server ، Geo database  و  غیره

راه اندازی و آموزش رایگان 

 

 سفارشات و کسب اطلاعات بیشتر WWW. PATACO.IR