سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) و سنجش از دور(RS)

برنامه نویسی GIS ، شبکه GIS ، پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای، هواشناسی ماهواره ای، تولید نقشه، نقشه UTM

نقشه های رقومی و غیر رقومی
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی: نقشه ،رقومی ،کشور ،فروش

نقشه های رقومی 250000/1 کل کشور به تفکیک استان ها(توپوگرافی-جاده-روستا-شهرستان-شهر-ژئومورفولوژی-گسل-رودخانه)

نقشه اقلیم شناسی کل کشور

نقشه کاربری اراضی کل کشور

نقشه خاکشناسی  کل کشور

نقشه دریاچه ها و رودخانه های کل کشور

 نقشه زمین شناسی  کل کشور

مرز استان ها و شهرستان ها

حوزه های آبخیز و هیدرولوژی

لایه های رقومی 250000/1  شهرستان نیشابور

آمار و اطلاعات هواشناسی کل کشور

 لایه ی خطوط هم تبخیر کشور

 لایه ی خطوط هم بارش کشور

 لایه ی خطوط هم دما کشور

با قیمت مناسب ارائه می گردد.

در صورت نیاز ایمیل بزنید borjiahmad.gis@gmail.com